בחקירתה שנערכה בביטוח הלאומי לא נועצה בעורך דין קודם לכן ונגלה כי המבוטחת חיה עם בן זוג ואם אין די בכך, השניים אף פתחו עסק בו משתמשים ברכב שנרשם על בת משפחה אחרת. במשך שנים המבוטחת נחקרה על-ידי חוקרי הביטוח הלאומי ונדחו תביעותיה. מאז שנאספו הראיות והתיק טופל במישור הפלילי, לא הוגשה תביעה חוזרת. בית משפט השלום את המבוטחת ונגזרו עליה מאסר על תנאי וקנס, זאת בנוסף להשבת הכספים שקיבלה במרמה מהמוסד לביטוח לאומי.